Məxfilik siyasəti

1. ƏSAS MÜDDƏALAR mr-basket

Sayt – İnternet şəbəkəsində yerləşən www.azom.az onlayn hipermarketdir.

Sayt İdarəsi – Azərbaycan, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 103

Satış şöbəsi

Tel: 012 377 07 07

mail@azom.az

İstifadəçi – geri bildirim Forması vasitəsilə Sayt İdarəsinə aid məlumatların ötürülməsi məqsədilə öz şəxsi məlumatlarını saytda yerləşdirən fiziki və ya hüquqi şəxs.

Geri bildirim Forması – İstifadəçinin Sayt İdarəsinə məlumat ötürmək üçün şəxsi məlumatlarını yerləşdirdiyi xüsusi formadır.

2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

2.1. Bu Məxfilik Siyasəti Sayt İdarəsinin rəsmi bir nümunəvi sənədidir və Saytda geri bildirim Formasını istifadə edən fiziki və hüquqi şəxslər haqqında məlumatların işlənməsi və qorunması prosedurunu müəyyənləşdirir.

2.2. Bu Məxfilik Siyasətinin məqsədi İstifadəçi haqqında məlumatın düzgün qorunmasını təmin etmək, onun şəxsi məlumatlarına icazəsiz girişin və açıqlamanın qarşısını almaqdır.

2.3. İstifadəçilər haqqında məlumatların toplanması, saxlanması, bölüşdürülməsi və qorunması ilə bağlı münasibətlər bu Məxfilik Siyasəti və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

2.4. Məxfilik Siyasətinin hazırkı versiyası Sayt İdarəsi tərəfindən hazırlanmış və "Məxfilik Siyasəti" hipertekst linkinə keçid etdikdə hər hansı bir İnternet istifadəçisinə təqdim edilən ictimai bir sənəddir.

2.5. Sayt İdarəsi bu Məxfilik Siyasətində dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

2.6. Məxfilik Siyasətində dəyişikliklər edərkən, Sayt İdarəsi Saytın www.azom.az saytının Məxfilik Siyasətinin yeni bir versiyasını yerləşdirərək bu haqda İstifadəçinin xəbərdar edir.

2.7. Məxfilik Siyasətinin yeni bir versiyası Saytda yerləşdirildikdə əvvəlki versiya Sayt İdarəsi sənədlərinin arxivində saxlanılır.

2.8. Geri bildirim Formasını istifadə edərək, istifadəçi bu Məxfilik Siyasətinin şərtlərini qəbul edir.

2.9. Sayt İdarəsi istifadəçi haqqında alınan (yığılmış) məlumatın düzgünlüyünü araşdırmır.

3. İSTİFADƏÇİLƏRİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARININ TOPLANMASI VƏ İŞLƏNMƏSİNİN ŞƏRTLƏRİ VƏ MƏQSƏDİ

3.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatları: adı, soyadı, ata adı, elektron poçt ünvanı, telefon, skype və s. istifadəçinin razılığı ilə Sayt İdarəsi tərəfindən ötürülür.

3.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının geri bildirim Forması vasitəsilə Sayt İdarəsi tərəfindən ötürülməsi, İstifadəçinin onun fərdi məlumatlarının ötürülməsi üçün razılığını bildirir.

3.3. Sayt İdarəsi İstifadəçi haqqında məlumatları, o cümlədən, adı, soyadı, atasının adı, elektron poçt ünvanı, telefon, skype, və s. kimi fərdi məlumatları, eləcə də istifadəçi haqqında öz razılığı ilə təqdim olunan əlavə məlumatları: təşkilat, şəhər, vəzifə və s. sayt istifadəçisi qarşısında öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün işlənib hazırlanmasını həyata keçirir.

3.4. Şəxsi məlumatların işlənməsi prinsiplər əsasında həyata keçirilir:

a) şəxsi məlumatların və vicdanlılıq prinsipinin işlənməsinin məqsəd və üsullarının legitimliyi;

b) şəxsi məlumatların işlənməsi məqsədlərinin şəxsi məlumatların toplanması zamanı müəyyən edilmiş və bəyan edilmiş məqsədlərə uyğunluğu;

c) işlənmiş şəxsi məlumatların həcminin və mahiyyətinin şəxsi məlumatların işlənməsi üsullarına və şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədlərinə uyğunluğu ;

d) şəxsi məlumatları olan məlumat bazalarının uyğunsuz məqsədləri üçün yaradılan verilənlər bazasını birləşdirməyin yolverilməzliyi.

3.5. Sayt İdarəsi İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsini Saytda təqdim olunan malların xidmət / satışını təmin etmək üçün onun razılığı ilə həyata keçirir.

4. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI VƏ İSTİFADƏSİ

İstifadəçinin şəxsi məlumatları yalnız elektron mühitdə saxlanılır və bu Məxfilik Siyasətinin 3-cü bəndində göstərilən məqsəd üçün ciddi şəkildə istifadə olunur.

5. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİ

5.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatı, bu Məxfilik Siyasətində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, istənilən üçüncü tərəfə ötürülmür.

5.2. Dövlət orqanlarının, yerli hakimiyyət orqanlarının tələbi ilə İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının ötürülməsi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.

6. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI VƏ MƏHV EDİLMƏSİ MÜDDƏTLƏRİ

6.1. İstifadəçinin fərdi məlumatları saytın elektron mühitində qeyri-müəyyən müddətə saxlanılır.

6.2. İstifadəçinin onun tərəfindən yerləşdirdiyi şəxsi məlumatları, onun öz istəkləri əsasında və ya Sayt İdarəsinin təşəbbüsü ilə məlumatı silmək səbəblərini izah etmədən məhv edilir.

7. İSTİFADƏÇİLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

İstifadəçilər Sayt İdarəsindən şəxsi məlumatların işlənməsi ilə bağlı məlumat almaq üçün bir istək əsasında müraciət edirlər.

8. İSTİFADƏÇİLƏRİN MƏLUMATLARININ QORUNMASI BARƏSİNDƏ GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR

Sayt İdarəsi İstifadəçinin fərdi məlumatlarına icazəsiz və ya təsadüfən daxil olunması, onların məhv edilməsi, dəyişdirilməsi, bloklanması, nüsxələnməsi, yayılması və digər qeyri-qanuni hərəkətlərdən qorunmasını təmin etmək üçün texniki və təşkilati-hüquqi tədbirlər alır.